chất thải rắn

Lưu vực Vu Gia – Thu Bồn và vùng bờ biển: "Hứng" dòng chảy rác thải nhựa

TRẦN NGUYỄN |

Lưu vực sông Vu Gia – Thu Bồn và vùng bờ Quảng Nam chịu ô nhiễm chất thải rắn cộng hưởng với rác thải nhựa, buộc phải thay đổi phương pháp quản lý tiếp cận từ nguồn xuống biển.

Điều chỉnh quy hoạch chất thải rắn: Bổ sung nhiều giải pháp

TRẦN HỮU |

Người dân phản đối các bãi chứa, khu xử lý rác thải một phần có nguyên do từ khâu quy hoạch quản lý chất thải rắn (CTR) trên địa bàn tỉnh không phù hợp với thực tiễn bảo vệ môi trường bền vững. Vì vậy, việc điều chỉnh lại quy hoạch được kỳ vọng sẽ giải quyết các bất cập trong chuỗi thu gom – tập kết – vận chuyển – xử lý rác thải hiện nay.