Chi cục Thuế huyện Thăng Bình

Chi cục Thuế Thăng Bình tôn vinh người nộp thuế

VĂN DŨNG - NHƯ Ý |

Năm 2019, thực hiện nghĩa vụ thuế, cộng đồng doanh nghiệp, hộ cá nhân kinh doanh trên địa bàn huyện Thăng Bình đã đóng góp hơn 270 tỷ đồng cho ngân sách nhà nước, vượt hơn 90% dự toán tỉnh giao, tăng 51% so cùng kỳ năm 2018. Ghi nhận thành tích này Cục trưởng Cục Thuế tỉnh đã tặng Giấy khen cho 8 doanh nghiệp và 6 hộ kinh doanh có thành tích tốt trong thực hiện nghĩa vụ thuế đối với ngân sách nhà nước.

Thăng Bình triển khai đăng ký thuế bằng phương thức điện tử

MINH TÂN |

Chi cục Thuế huyện Thăng Bình vừa có hướng dẫn người nộp thuế thực hiện việc triển khai tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết hồ sơ đăng ký thuế bằng phương thức điện tử.