Cụm thi đua số 7

Tuổi trẻ công an Cụm thi đua số 7 ký kết giao ước thi đua

THÀNH CÔNG - MINH TUẤN |

(QNO) - Ngày 6.10, tại Khu di tích An ninh khu 5 (xã Trà Tân, Bắc Trà My), Đoàn Thanh niên Công an các tỉnh Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định, Phú Yên, Khánh Hòa, Ninh Thuận, Bình Thuận thuộc Cụm thi đua số 7 - Bộ Công an tổ chức hội nghị ký kết giao ước thi đua thực hiện phong trào “Thanh niên Công an nhân dân (CAND) học tập, thực hiện 6 điều Bác Hồ dạy” từ tháng 9.2020 đến tháng 5.2021.