đèo Hải Vân

Dừng nghỉ bên cồn

HỨA XUYÊN HUỲNH |

(Xuân Canh Tý) - Trên đường thiên lý, ai đếm hết dấu chân sĩ tử từng lai kinh ứng thí và hồi hương, kể cả người may mắn vinh quy bái tổ. Và dọc dài con đường võng lọng ấy, hẳn có những chốn dừng chân vang bóng…