điều động giáo viên

Sắp xếp trường lớp, đội ngũ: Nan giải vấn đề đội ngũ

XUÂN PHÚ |

Đã hơn 2 năm soạn thảo với nhiều lần chỉnh sửa, song đến nay đề án sắp xếp trường lớp, đội ngũ trên địa bàn tỉnh vẫn chưa được thông qua.

Tạo công bằng trong điều động giáo viên

HÀN GIANG - PHAN VINH |

Những giáo viên có thời gian công tác lâu năm ở vùng khó khăn của huyện Bắc Trà My sẽ được điều động về làm việc tại vùng thuận lợi nếu có nguyện vọng, nhằm tạo sự công bằng trong việc sắp xếp, bố trí đội ngũ viên chức giáo viên và đảm bảo yêu cầu về phát triển mạng lưới trường lớp trên địa bàn...