dồn điền đổi thửa

Khẩn trương báo cáo kết quả thực hiện dồn điền đổi thửa

TRÚC VĂN |

Sở Tài nguyên và môi trường vừa có văn bản đề nghị UBND các huyện, thị xã, thành phố chỉ đạo các cơ quan chuyên môn khẩn trương rà soát, tổng hợp và lập báo cáo tình hình thực hiện công tác dồn điền đổi thửa, tích tụ tập trung đất đai phục vụ sản xuất nông nghiệp gửi về sở trước ngày 30.10.2020 để tổng hợp báo cáo UBND tỉnh.

Điện Bàn:Tiếp tục dồn điền đổi thửa 910ha đất nông nghiệp

MAI NHI |

Ông Nguyễn Đức Chơi - Trưởng phòng Kinh tế Điện Bàn thông tin, trong giai đoạn 2016 - 2020, UBND thị xã Điện Bàn tiếp tục hỗ trợ hơn 2,7 tỷ đồng cho chính quyền 14 xã, phường gồm Điện An, Điện Phước, Điện Thắng Nam, Điện Nam Bắc, Điện Thọ, Điện Thắng Bắc, Điện Phong, Điện Minh, Điện Hòa, Điện Hồng, Điện Tiến, Điện Quang, Điện Thắng Trung, Điện Nam Trung để thực hiện dồn điền đổi thửa tại 42 thôn, khối phố với tổng diện tích 910ha đất sản xuất nông nghiệp (chủ yếu đất lúa).