đốt rơm rạ

Ẩn họa từ việc đốt rơm rạ cuối vụ

MÂY HẠ - NHƯ QUỲNH |

Trong những ngày qua, vào buổi chiều, tại các cánh đồng nằm ven quốc lộ 1 đoạn qua huyện Quế Sơn và Thăng Bình nông dân thường đốt rơm, gốc rạ, nhiều lúc lửa lan lên bờ cỏ ven lề đường rất nguy hiểm cho người và phương tiện tham gia giao thông. Chị Nguyễn Thu Hạnh (ở Quế Sơn) sống gần khu vực cánh đồng cho biết, mỗi lần người dân đốt rơm rạ chị chỉ biết đóng cửa cho khói khỏi bay vào nhà.