Du lịch Cù Lao Chàm

Du lịch sinh thái ở Cù Lao Chàm: Cần đa dạng sản phẩm

ĐỖ HUẤN |

Chọn hướng du lịch sinh thái để phát triển du lịch Cù Lao Chàm (Hội An), nhưng sản phẩm du lịch vùng biển đảo này hiện còn hạn chế. Vì vậy, đa dạng hóa sản phẩm theo hướng khai thác tài nguyên bền vững, có trách nhiệm được xem là giải pháp cần thiết với Cù Lao Chàm.

Du lịch Cù Lao Chàm tăng giá

KHÁNH LINH |

Chi hội Du lịch Cù Lao Chàm vừa công bố mức giá mới cho khách tham quan tour du lịch Cửa Đại - Cù Lao Chàm, động thái được xem là giúp nâng cao chất lượng dịch vụ; tuy nhiên nhiều khả năng sẽ khó thể thực hiện triệt để.