đường ĐT609

Dự án đầu tư xây dựng sửa chữa tuyến ĐT609: Chưa kiểm đếm, bồi thường đã thi công

VĨNH LỘC |

Dự án đầu tư xây dựng công trình sửa chữa hoàn trả đoạn Km0 - Km1 + 700 tuyến ĐT609 (cũ) do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh làm chủ đầu tư được xem là công trình góp phần hoàn chỉnh kết nối các tuyến giao thông nội thị Điện Bàn. Tuy nhiên, do nhà thầu tổ chức thi công khi chưa có kết quả kiểm đếm, bồi thường hỗ trợ, giải tỏa mặt bằng khiến nhiều hộ dân không đồng tình. 

Vướng mặt bằng thi công tuyến đường ĐT609

T.C.T |

(QNO) - Dự án thi công nâng cấp, mở rộng tuyến đường ĐT609, phân đoạn km37 - km46+250 qua huyện Đại Lộc và dự án nâng cấp, cải tạo hoàn trả lý trình km0+000 - km1+700 tuyến đường ĐT609 qua thị xã Điện Bàn đang vướng mặt bằng.