đường nội thị

Dự kiến 40 tỷ đồng đầu tư đường nội thị Tây Giang

AN BÌNH |

(QNO) - HĐND tỉnh vừa ban hành Nghị quyết 36/NQ-HĐND quyết định chủ trương đầu tư dự án đường nội thị trung tâm hành chính huyện Tây Giang.