Duy Xuyên yêu thương

Xuất bản tuyển tập ca khúc "Duy Xuyên yêu thương"

BẢO ANH |

(QNO) - UBND huyện Duy Xuyên vừa xuất bản, phát hành tuyển tập ca khúc "Duy Xuyên yêu thương" (NXB Tổng hợp TP.Hồ Chí Minh) nhân kỷ niệm các ngày lễ lớn trong năm 2020.