giảm nghèo

Giảm nghèo ở Tây Giang

ĐĂNG NGUYÊN |

Từ việc đẩy mạnh công tác tuyên truyền và thực hiện đồng bộ các chương trình, chính sách ưu tiên của Trung ương, của tỉnh cho vùng đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS), Tây Giang từng bước làm tốt công tác giảm nghèo, nhất là nâng cao nhận thức của đồng bào về nỗ lực vươn lên trong cuộc sống.

Tận dụng vốn chính sách giảm nghèo

VIỆT NGUYỄN |

Dựa vào nguồn vốn chính sách xã hội (CSXH), người dân các địa phương miền núi đã tiếp cận, đầu tư các mô hình kinh tế hiệu quả, nâng cao thu nhập, thoát nghèo bền vững.

Trợ sức vượt nghèo

DIỄM LỆ |

(Xuân Canh Tý) - Nghèo khó không dập tắt được những mầm hy vọng cho tương lai. Ngày càng có thêm những cuộc đời vươn lên thoát nghèo. 

Giảm nghèo theo đúng địa chỉ

DIỄM LỆ (Thực hiện) |

Càng về cuối giai đoạn 2016 - 2020, công cuộc giảm nghèo sẽ càng khó vì hộ nghèo còn lại chủ yếu ở miền núi, hộ nghèo yếu thế. Vì vậy, việc tác động giảm nghèo năm 2020 cần phải đúng địa chỉ để phát huy được tính bền vững, hạn chế tái nghèo. Báo Quảng Nam đã có cuộc trao đổi với ông Huỳnh Tấn Triều - Giám đốc Sở LĐ-TB&XH về vấn đề này.

Công tác giảm nghèo: Chú trọng thực chất, bền vững

HÀN GIANG |

Các địa phương tự nguyện đăng ký chỉ tiêu thoát nghèo năm 2020; ngành LĐ-TB&XH cung cấp số lượng, danh sách các hộ thoát nghèo ở từng địa phương (thôn, xã) cụ thể để báo cáo trước HĐND tỉnh... được xem là cách tiếp cận quyết liệt hơn trong công tác giảm nghèo năm cuối nhiệm kỳ 2015 - 2020.

Tạo động lực giảm nghèo ở Bắc Trà My

DIỄM LỆ |

Những chính sách cùng sự trợ sức của các ngành, đoàn thể; đặc biệt là sự nỗ lực vươn lên của hộ nghèo đã tạo nền tảng để Bắc Trà My đạt con số 631 hộ thoát nghèo trong năm 2019.

Phước Sơn nỗ lực giảm nghèo

DIỄM LỆ |

Vượt qua rất nhiều khó khăn của một huyện miền núi, hộ nghèo đều là hộ đồng bào dân tộc thiểu số, Phước Sơn đã nỗ lực giảm được 351 hộ nghèo trong năm 2019 là kết quả đáng ghi nhận.

Nhiều giải pháp giảm nghèo ở Tây Giang

BHƠRIU QUÂN |

Là huyện miền núi, giáp biên giới, phần lớn dân tộc Cơ Tu sinh sống, hộ nghèo chiếm tỷ cao nên công tác giảm nghèo luôn được các cấp ủy, chính quyền từ thôn đến huyện Tây Giang quan tâm chỉ đạo thực hiện.

Giảm nghèo từ nguồn vốn chính sách

DIỄM LỆ |

Sáng 23.9, Ban chỉ đạo Trung ương các Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2016 - 2020 tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc về vai trò và hiệu quả của tín dụng chính sách trong thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững.

Giảm nghèo ở Hiệp Đức

THÁI BÌNH |

Huyện Hiệp Đức đang tập trung triển khai những giải pháp giảm nghèo một cách bền vững, thực chất, nhất là đối với đồng bào dân tộc thiểu số như trồng rừng gỗ lớn, tận dụng các nguồn đầu tư, hỗ trợ một cách hiệu quả.