HĐND tỉnh Quảng Nam

Đất ở đâu để trồng rừng thay thế?

NGUYÊN ĐOAN |

(QNO) - Tham gia thảo luận tại tổ sáng nay 13.1, đại biểu HĐND tỉnh Nguyễn Thị Tuyết Thanh – Bí thư Huyện ủy Bắc Trà My đã đặt vấn đề như trên và đề nghị UBND tỉnh giải trình làm rõ đã thực hiện được bao nhiêu phần trăm diện tích đăng ký trồng rừng thay thế của các dự án thủy điện ở miền núi.

Chủ tịch UBND huyện Nam Trà My Hồ Quang Bửu trúng cử chức Phó Chủ tịch UBND tỉnh nhiệm kỳ 2016 - 2021

NGUYÊN ĐOAN |

(QNO) - Sáng nay 21.4, tại Kỳ họp thứ 15 của HĐND tỉnh, dưới sự điều hành của chủ tọa kỳ họp, thay mặt UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh Lê Trí Thanh trình bày tờ trình của UBND giới thiệu nhân sự bầu bổ sung chức danh Phó Chủ tịch UBND tỉnh nhiệm kỳ 2016 - 2021.