HIV

Cải thiện sức khỏe và chất lượng cuộc sống cho nhóm nguy cơ cao nhiễm HIV

MỸ LINH |

(QNO) - Ngày 15.9, UBND tỉnh ban hành Quyết định 2544/QĐ-UBND phê duyệt Dự án “Tăng cường tiếp cận thông tin và chăm sóc HIV cho nhóm khó tiếp cận và nhóm có nguy cơ cao tại miền Trung - Tây Nguyên Việt Nam” do Tổ chức Vietnam Health Improvement Projects (VNHIP) tài trợ.