Hội đồng Thi đua - khen thưởng

Khen thưởng cho người trực tiếp lao động, sản xuất, công tác duy trì tỷ lệ cao

NGUYÊN ĐOAN |

(QNO) - Sáng nay 25.3, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Huỳnh Khánh Toàn - Phó Chủ tịch Hội đồng Thi đua - khen thưởng tỉnh chủ trì phiên họp thứ nhất năm 2020 của hội đồng.