HTX Nông nghiệp kỹ nghệ Quảng Nam

Ra mắt Hợp tác xã Nông nghiệp kỹ nghệ Quảng Nam

N.HƯNG |

(QNO) - Hợp tác xã (HTX) Nông nghiệp kỹ nghệ Quảng Nam vừa tổ chức lễ khai trương ra mắt tại xã Tiên Mỹ, Tiên Phước.