Huyện đoàn Hiệp Đức

Ngày đoàn viên ở làng Ông Tía

PHAN VINH |

(QNO) - Huyện đoàn Hiệp Đức vừa tổ chức chương trình Ngày đoàn viên năm 2020 với chủ đề “Tuổi trẻ Hiệp Đức theo dấu chân lịch sử” tại Khu di tích làng Ông Tía, nhằm chào mừng kỷ niệm 90 năm thành lập Đảng bộ tỉnh Quảng Nam, 89 năm thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và 60 năm khởi nghĩa làng Ông Tía.