khám sàn lọc

Từ ngày 7.10, khám sàng lọc miễn phí bệnh tim cho trẻ em

VINH ANH |

Hội Bảo trợ người khuyết tật, quyền trẻ em và bệnh nhân nghèo tỉnh cho biết, từ ngày 7.10.2019 sẽ phối hợp với Bệnh viện Đà Nẵng tổ chức khám sàng lọc miễn phí bệnh tim, mạch cho trẻ em trong tỉnh.