khoai chà

Khoai chà Phú Thọ

NHÃ PHƯƠNG - DUY THÁI |

Năm 2019, xã Phú Thọ (Quế Sơn) chọn khoai chà và các sản phẩm từ khoai đăng ký tham gia Chương trình “Mỗi xã một sản phẩm” - OCOP.