kiểm tra giám sát

Phú Ninh tăng cường công tác kiểm tra, giám sát

ANH ĐÔNG |

Trong năm 2020, Huyện ủy, Ban Thường vụ Huyện ủy và các tổ chức cơ sở đảng, Ủy ban Kiểm tra (UBKT) từ huyện đến cơ sở của Phú Ninh đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát đạt được nhiều kết quả quan trọng và chuyển biến tích cực.

Công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật Đảng 6 tháng đầu năm: Phục vụ đại hội đảng cấp cơ sở

HÀN GIANG |

Tham mưu giải quyết các nhiệm vụ cấp ủy giao, kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với tổ chức đảng và đảng viên, xử lý đơn thư liên quan đến nhân sự giới thiệu đại hội đảng bộ cấp cơ sở được Ủy ban Kiểm tra (UBKT) các cấp tập trung thực hiện trong 6 tháng đầu năm.

Chú trọng công tác kiểm tra, giám sát

VIỆT NGUYỄN |

Công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật của Đảng được Huyện ủy Thăng Bình chú trọng triển khai trong thời gian qua, đảm bảo sự thống nhất, trọng tâm, trọng điểm, góp phần xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh.