kinh tế tập thể

Động lực từ kinh tế tập thể

KHẢI KHIÊM |

Nhiều nông sản đặc trưng của vùng cao Đông Giang đã được các hợp tác xã (HTX), tổ hợp tác xây dựng thành các sản phẩm hàng hóa, góp phần cải thiện thu nhập cho nông dân, tạo động lực phát triển kinh tế nông thôn.

Kinh tế tập thể khó khăn vì dịch

THANH HÀ |

Do tác động của dịch Covid-19, mô hình kinh tế tập thể trên địa bàn tỉnh gặp rất nhiều khó khăn trong hoạt động sản xuất kinh doanh, ngoài sự xoay xở của mỗi HTX, tổ hợp tác thì cần có biện pháp hỗ trợ kịp thời.     

Phát triển kinh tế tập thể: Ưu tư của người trong cuộc

TRỊNH DŨNG |

Có thể nhận thấy kể từ khi có Nghị quyết 13 - NQ/TW ngày 18.3.2012 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa IX về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể, Luật Hợp tác xã (HTX) có hiệu lực, cùng với sự ra đời của các cơ chế, chính sách hỗ trợ… đã giúp cho các HTX xác lập vị trí trong xã hội, thu hút được lực lượng lao động trẻ có trình độ, tâm huyết gia nhập. So với 15 năm trước, HTX đã tạo một khuôn mặt mới, sản xuất kinh doanh đa dạng, có thể mở rộng liên doanh, liên kết… tăng thu nhập, tạo dựng niềm tin với xã hội về mô hình HTX…

Tiếp tục nâng chất, đổi mới, phát triển kinh tế tập thể

TRỊNH DŨNG |

(QNO) - Ngày 6.9, Bí thư Tỉnh ủy Phan Việt Cường và Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Trí Thanh chủ trì hội nghị đánh giá 15 năm thực hiện Nghị quyết số 13-NQ/TW ngày 18.3.2002 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa IX) về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể.