lắng nghe nhân dân

Mặt trận Tiên Phước tổ chức diễn đàn lắng nghe nhân dân góp ý

NGUYỄN HƯNG |

(QNO) - Sáng 16.7, tại xã Tiên Phong, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Tiên Phước tổ chức diễn đàn “Nhân dân góp ý xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và hoạt động của chính quyền huyện năm 2020”. Gần 100 người dân cụm 3 xã Tiên Phong, Tiên Thọ, Tiên Mỹ tham dự.