lòn bon

Mất mùa lòn bon Tiên Phước

TRIÊU NHAN |

(QNO) - Lòn bon Tiên Phước đang chính vụ, song lại mất mùa nghiêm trọng. Điệp khúc “được giá mất mùa” tiếp diễn khiến nông dân rầu lòng.