mạnh thường quân

Viết cho những mảnh đời nghèo

NHƯ TRANG |

(QNO) - Hơn 8 năm viết bài về những người nghèo khổ gặp bất hạnh, với tôi đó là một niềm hạnh phúc lớn lao. Cho đến bây giờ, mỗi khi có bài đăng về hoàn cảnh mình viết, trái tim tôi vẫn không khỏi cảm giác rộn ràng, bởi tôi biết rằng từ đây nhân vật sẽ được giúp đỡ dẫu ít, dẫu nhiều…