mỏ đất san lấp

Bổ sung quy hoạch mỏ đất san lấp ở xã Quế Hiệp: Cần đánh giá tác động môi trường

TRẦN NGUYỄN |

Việc thi công công trình hồ chứa nước Lộc Đại cũng như nhiều dự án phục vụ phát triển kinh tế thuộc xã Quế Hiệp (Quế Sơn) cần khối lượng nguyên liệu đất rất lớn. Vì vậy  các mỏ khoáng sản đã cấp phép, hay chờ phê duyệt bổ sung quy hoạch mỏ đất san lấp phục vụ thi công cần được giám sát chặt chẽ và thận trọng trong đánh giá tác động môi trường.