Nam Gang

Gần 9,5 tỷ đồng thực hiện hỗ trợ hoạt động giáo dục miền núi

ĐĂNG NGUYÊN |

Ngày 6.6, Hội Khuyến học - Cựu Giáo chức huyện Nam Giang cho biết, qua 5 năm (2015 - 2020), bằng nhiều nguồn kinh phí khác nhau, đơn vị đã vận động xây dựng cơ sở vật chất, mua sắm các trang thiết bị, dụng cụ dạy học và hỗ trợ cho học sinh nghèo có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn huyện với tổng số tiền gần 9,5 tỷ đồng.