Ngày Pháp luật Việt Nam

Tuyên truyền, tổ chức các hoạt động nhân Ngày Pháp luật Việt Nam

AN BÌNH |

(QNO) - Ngày 15.9, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch 5387/KH-UBND tổ chức thực hiện Ngày Pháp luật Việt Nam (9.11) năm 2020.