Ngày thơ Việt Nam

Niềm riêng với thơ

PHAN HOÀNG |

Ngày thơ Việt Nam năm 2020 bị hủy vì bệnh dịch nCoV. Hẳn ban tổ chức và những người trong cuộc sẽ tiếc nuối. Nhưng nhiều người yêu thơ lại cho rằng, đó là cơ hội tốt để nhìn kỹ vào những xôn xao của mười mấy mùa ngày hội thơ Việt Nam từ ra đời đến nay.