Nóc Sơ Rơ

Nóc Xơ Rơ đẹp ngỡ ngàng

LÊ ANH TUẤN |

Ít ai biết rằng, có một nơi “thâm sơn cùng cốc” quanh năm chìm trong sương mù ở miền núi Bắc Trà My. Đó là nóc Xơ Rơ xã Trà Bui.