nông dân sản xuất giỏi

Ông Tám Râu sản xuất giỏi

VĨNH LỘC |

(QNO) - Cái tên ông Tám Râu (tên đầy đủ là Phan Quang Tám) đã quen thuộc với nhiều nông dân Điện Bàn bởi ông là một điển hình nông dân sản xuất giỏi cấp tỉnh. Nhiều mảnh vườn, ao cá của người dân địa phương đã cho năng suất cao sau khi được ông Tám nhiệt tình giúp đỡ.

Nông dân thi đua sản xuất - kinh doanh giỏi

HOÀI NHI |

Những năm qua, hội viên nông dân ở Duy Xuyên luôn nêu cao tinh thần đoàn kết, quyết tâm vượt khó thực hiện hiệu quả phong trào thi đua sản xuất - kinh doanh giỏi, góp phần nâng cao đời sống và làm thay đổi diện mạo nông thôn.

Nông dân Duy Thu sản xuất giỏi

MAI LINH - PHI THÀNH |

Nhiều hội viên nông dân ở xã Duy Thu (Duy Xuyên) mạnh dạn đầu tư phát triển đa dạng mô hình kinh tế mang lại hiệu quả, góp phần nâng cao chất lượng đời sống.