Phó Thủ tướng Chính phủ

Vừa chống dịch hiệu quả, vừa phải an lòng dân

Theo chinhphu.vn |

(QNO) - Ban chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch Covid-19 đề nghị cấp ủy, chính quyền địa phương tiếp tục siết chặt kỷ luật, kỷ cương, nêu cao tinh thần trách nhiệm, thực hiện nghiêm công tác phòng chống dịch theo đúng chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và Ban chỉ đạo quốc gia. Bảo đảm vừa phòng chống dịch hiệu quả, vừa giữ yên lòng dân và phát triển sản xuất.