sa bàn

Giáo dục pháp luật giao thông, tình yêu biển đảo cho học sinh

THANH THẮNG |

(QNO) - Trường Phổ thông Dân tộc bán trú tiểu học Trà Tập (Nam Trà My) xây dựng các mô hình nhằm nâng cao nhận thức về Luật Giao thông đường bộ và tình yêu biển đảo cho học sinh.