San Diego

Phát hiện khỉ đột mắc Covid-19 tại Mỹ

Theo VTV |

(QNO) - Đây là các trường hợp đầu tiên tại Mỹ và có thể là trên thế giới ghi nhận sự lây nhiễm tự nhiễm vi rút SARS-CoV-2 ở loài khỉ đột.