sinh viên khởi nghiệp

Lối của người trẻ

NGUYỄN ĐỨC |

Vài năm gần đây, khi phong trào khởi nghiệp quốc gia được khởi xướng thì những diễn đàn sinh viên khởi nghiệp tổ chức ngày càng nhiều. Ở Quảng Nam cũng vậy.