sông Vĩnh Điện

Điện Bàn định hướng phát triển du lịch ven sông Vĩnh Điện

NGỌC ĐỨC |

Sáng 30.9, UBND thị xã Điện Bàn tổ chức họp nghe báo cáo phương án ý tưởng quy hoạch Công viên chủ đề phục vụ phát triển du lịch ven sông Vĩnh Điện, do Công ty CP Toàn cầu TMS làm chủ đầu tư.