thẻ nhà báo

Lần đầu tiên cho phép khai hồ sơ cấp đổi thẻ nhà báo online

V.A |

(QNO) - Bộ TT&TT cho biết, ngày 1.1.2021, thẻ nhà báo kỳ hạn 2016 - 2020 sẽ hết thời hạn sử dụng. Căn cứ quy định của Luật Báo chí năm 2016, bộ sẽ thực hiện cấp thẻ nhà báo kỳ hạn 2021 - 2025 trong cả nước.