thị trường EU

Từ 1.8.2020, Hiệp định EVFTA chính thức có hiệu lực

NAM VIỆT |

(QNO) - Từ ngày 1.8.2020, Hiệp định thương mại tự do giữa Việt Nam và Liên minh châu Âu (EVFTA) chính thức có hiệu lực, sau khi được Quốc hội Việt Nam và Nghị viện EU phê chuẩn.

Quản lý sản xuất lâm nghiệp theo chuỗi

TRẦN HỮU |

Giá trị xuất khẩu lâm sản năm qua vượt kế hoạch, cao nhất trong nhóm ngành nông nghiệp. Năm 2020, ngành lâm nghiệp tiếp tục đầu tư mạnh cho trồng rừng gỗ lớn và tham gia quản lý theo chuỗi sản xuất.