thích ứng biến đổi khí hậu

Theo đuổi mục tiêu tăng trưởng xanh

TRẦN HỮU |

Quảng Nam đang lồng ghép nhiều nguồn lực xây dựng công trình ứng phó với biến đổi khí hậu (BĐKH) và theo đuổi mục tiêu tiêu tăng trưởng xanh.

Lồng ghép nhiệm vụ thích ứng với biến đổi khí hậu vào các chương trình, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội

CHÂU NỮ |

Đó là quan điểm của Quảng Nam trong Kế hoạch thích ứng với biến đổi khí hậu (BĐKH) tỉnh giai đoạn 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 vừa được UBND tỉnh ban hành.

Nông nghiệp thông minh

HOÀNG LIÊN |

Tại các xã Đại Minh, Đại Tân (Đại Lộc), mô hình sản xuất nông nghiệp thông minh thích ứng với biến đổi khí hậu (CSA) triển khai trên cây lúa và cây màu do Dự án WB7 hỗ trợ bước đầu cho kết quả khả quan.

Nuôi thủy sản thích ứng biến đổi khí hậu

VIỆT NGUYỄN |

Tác động của biến đổi khí hậu (BĐKH) đến nuôi thủy sản ngày càng rõ rệt hơn, vì thế, rất cần thích ứng bằng các giải pháp thiết thực.

Tiếp tục hoàn thiện kịch bản biến đổi khí hậu

H.PHÚC |

Chiều 16.7, UBND tỉnh phối hợp với Viện Khoa học Khí tượng thủy văn và biến đổi khí hậu (BĐKH) - Bộ Tài nguyên và môi trường tổ chức hội thảo tham vấn dự thảo kế hoạch hành động quốc gia ứng phó với BĐKH và kịch bản BĐKH và nước biển dâng cho Việt Nam phiên bản 2020.

Hướng dẫn canh tác dưa hấu

MINH TRÍ |

Những năm gần đây, sản xuất lúa trên địa bàn tỉnh có những bước phát triển đáng kể. Tuy nhiên việc ứng dụng tiến bộ khoa học vào sản xuất chưa đồng bộ, tình trạng gieo sạ quá dày, điều tiết nước tưới chưa hợp lý, bón phân không cân đối, đặc biệt việc sử dụng thuốc BVTV còn mang tính tự phát… đã gây ra ô nhiễm môi trường, thay đổi tiểu khí hậu, ảnh hưởng đến sức khỏe con người và chất lượng sản phẩm…

Hướng dẫn quy trình kỹ thuật

MINH TRÍ |

Thích ứng, giảm nhẹ tác động xấu của điều kiện biến đổi khí hậu thông qua chọn thời vụ an toàn cho cây sinh trưởng phát triển thuận lợi là mục tiêu chủ yếu của Dự án cải thiện nông nghiệp có tưới do Sở NN&PTNT làm chủ đầu tư. Thời gian qua, nhiều địa phương được hưởng lợi từ dự án này với việc áp dụng quy trình kỹ thuật tiên tiến, mang lại hiệu quả tích cực.

Lớp học đồng ruộng

MINH TRÍ |

Nhằm chuyển giao các tiến bộ khoa học kỹ thuật, từng bước giúp nông dân nâng cao nhận thức, kỹ năng, vai trò, trách nhiệm của mình trong sản xuất nông nghiệp thích ứng với biến đổi khí hậu, từ tháng 5 đến 11.2019, Trung tâm Khuyến nông tỉnh phối hợp với các bên liên quan tổ chức nhiều lớp học đồng ruộng cho nông dân, thu được kết quả tích cực.

Tiếp cận phương thức sản xuất bền vững

MINH TRÍ |

Trồng trọt theo tập quán, bón phân, phun thuốc tràn lan, không tiết kiệm nước… là phương thức sản xuất lúa thiếu bền vững mà lâu nay nông dân áp dụng. Từ sự hỗ trợ của Dự án cải thiện nông nghiệp có tưới, ngành chức năng đã mở lớp tập huấn trên đồng ruộng nhằm giúp nông dân dần thay đổi thói quen canh tác theo hướng bền vững.

Luân canh cây màu trên đất lúa

MINH TRÍ |

Luân canh cây màu trên những chân ruộng kém hiệu quả, không chủ động nước tưới là hướng đi được các địa phương tích cực triển khai nhằm nâng cao hiệu quả kinh tế nông nghiệp và dần thích ứng với tác động của biến đổi khí hậu.

Giảm chi phí sản xuất cho nông dân

MINH TRÍ |

Áp dụng phương thức sản xuất nông nghiệp thích ứng biến đổi khí hậu (CSA), thuộc Dự án cải thiện nông nghiệp có tưới do Sở NN&PTNT làm chủ đầu tư, đã giúp nông dân trên địa bàn tỉnh nâng cao năng suất và hiệu quả bền vững thông qua giảm chi phí sản xuất.

Chuyển đổi phương thức sản xuất lúa

MINH TRÍ |

Tiết kiệm chí phí, đảm bảo năng suất, sản lượng cây trồng và bảo vệ môi trường... là những ưu điểm của phương thức sản xuất nông nghiệp thích ứng biến đổi khí hậu (CSA). Mô hình này được triển khai trên cây lúa ở nhiều địa phương từ sự hỗ trợ của Dự án cải thiện nông nghiệp có tưới (do Sở NN&PTNT làm chủ đầu tư), nhận được sự hưởng ứng tích cực từ người dân.

Phòng ngừa chủ động, ứng phó kịp thời, khắc phục khẩn trương và hiệu quả

CHÂU NỮ |

(QNO) - Đó là nguyên tắc cơ bản của phương án ứng phó với thiên tai theo các cấp độ rủi ro trên địa bàn Quảng Nam được UBND tỉnh ban hành theo Quyết định 3972/QĐ-UBND ngày 5.12.2019.

Hiệu quả từ những mô hình điểm

MINH TRÍ |

Từ sự hỗ trợ của Dự án cải thiện nông nghiệp có tưới (do Sở NN&PTNT làm chủ đầu tư), nhiều địa phương trên địa bàn tỉnh đã áp dụng phương thức sản xuất nông nghiệp thích ứng biến đổi khí hậu (CSA), mang lại hiệu quả tích cực.

Nâng cao nhận thức ứng phó biến đổi khí hậu

XUÂN TRƯỜNG |

Trước diễn biến ngày càng phức tạp của biến đổi khí hậu (BĐKH) tác động đến Quảng Nam, Sở TT-TT đã triển khai nhiều hoạt động nhằm tuyên truyền nâng cao nhận thức của người dân chung tay hành động ứng phó BĐKH.

Canh tác thích ứng với biến đổi khí hậu ở Bình Chánh

PHAN VINH |

(QNO) - Việc áp dụng phương pháp tưới nước tiết kiệm, hạn chế sử dụng thuốc bảo vệ thực vật và phân bón hóa học ở xã Bình Chánh (Thăng Bình) đã mang lại hiệu quả kinh tế cao cho người dân và góp phần hạn chế những tác động ảnh hưởng đến biến đổi khí hậu.

Giúp người dân ứng phó thiên tai

PHAN VINH |

(QNO) - Thời gian qua, nhiều địa phương trên địa bàn tỉnh được tham gia khóa tập huấn và đánh giá quản lý rủi ro thiên tai, rủi ro biến đổi khí hậu dựa vào cộng đồng. Chương trình thuộc dự án “Tăng cường khả năng chống chịu với những tác động biến đổi khí hậu cho các cộng đồng dễ bị tổn thương ven biển Việt Nam” (dự án GCF).

Hiệu quả mô hình nông nghiệp thông minh

VĂN PHIN |

Mô hình trình diễn canh tác lúa tại xã Tam Xuân 2, Núi Thành, thuộc Hợp phần hỗ trợ thực hành nông nghiệp thông minh thích ứng với biến đổi khí hậu (CSA) do Sở NN&PTNT làm chủ đầu tư trong vụ hè thu 2019 thành công và đang được khuyến khích nhân rộng.

Nhân rộng mô hình trồng lúa thích ứng biến đổi khí hậu

VĂN PHIN |

Từ thành công của mô hình “Cánh đồng IPM quy mô thôn trên cây lúa thích ứng với biến đổi khí hậu” tại xã Tam Hiệp vụ hè thu 2019, Trung tâm Kỹ thuật nông nghiệp huyện Núi Thành vận động các địa phương nhân rộng trong thời gian tới…