tích tụ ruộng đất

Bình Hải tích tụ ruộng đất

MINH TÂN |

(QNO) - Để khắc phục tình trạng bỏ hoang ruộng đất, vụ đông xuân này xã Bình Hải (Thăng Bình) triển khai tích tụ tập trung ruộng đất tại cánh đồng gần 21ha ở thôn Hiệp Hưng.

Thăng Bình nhân rộng mô hình tích tụ ruộng đất

MINH TÂN |

Bình Đào là địa phương đầu tiên của huyện Thăng Bình triển khai mô hình tích tụ, tập trung ruộng đất và áp dụng máy cấy lúa vào sản xuất từ vụ đông xuân 2015 - 2016. 

Vụ đông xuân 2020 - 2021, Thăng Bình tích tụ tập trung ruộng đất 71,5ha

MINH TÂN |

(QNO) - Vụ đông xuân 2020 - 2021, huyện Thăng Bình sẽ thực hiện tích tụ tập trung ruộng đất 71,5ha, nâng tổng số diện tích được các hợp tác xã, tổ hợp tác tích tụ ruộng đất trên toàn huyện lên 665,8ha.