trốn nóng

Lên rừng trốn nóng

BẢO ANH |

(QNO) - Thời tiết nóng bức, cộng với việc dỡ bỏ hạn chế di chuyển và tụ tập đông người sau dịch Covid-19, nhiều người muốn được đi thăm thú một nơi nào đó, vừa để "giải tỏa" tâm lý vừa để trốn nóng. Và, những dòng suối, điểm đến nằm sâu trong rừng nguyên sinh là lựa chọn ưu tiên lúc này.