trồng lúa

Quế Sơn tập trung sản xuất vụ hè thu

VĂN SỰ - DUY THÁI |

Ngay sau khi thu hoạch vụ đông xuân, ngành nông nghiệp cùng chính quyền các địa phương và nông dân trên địa bàn Quế Sơn tập trung triển khai sản xuất vụ lúa hè thu 2020 theo đúng lịch thời vụ, cơ cấu giống với hy vọng có một mùa bội thu.

Năm 2020, Quảng Nam chuyển đổi 810ha từ cây lúa sang các loại cây khác

CHÂU NỮ |

(QNO) - Theo kế hoạch chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên đất trồng lúa năm 2020 trên địa bàn Quảng Nam vừa được UBND tỉnh ban hành, tổng diện tích chuyển đổi từ cây lúa sang các loại cây khác là 810ha.