Trung đoàn 885

Huấn luyện chiến sĩ mới

TUẤN ANH |

Sau gần một tháng được học tập, rèn luyện trong môi trường quân đội, 329 chiến sĩ mới tại Trung đoàn 885 thuộc Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đã có bước trưởng thành về mọi mặt cả về nhận thức và ý thức chấp hành kỷ luật quân đội, pháp luật Nhà nước, nội quy, quy định của đơn vị.

Tư lệnh Quân khu 5 kiểm tra công tác chuẩn bị huấn luyện chiến sĩ mới

THANH PHƯỚC - TUẤN ANH |

(QNO) - Sáng 11.2, Đoàn công tác do Trung tướng Nguyễn Long Cáng - Tư lệnh Quân khu 5 làm trưởng đoàn đến kiểm tra công tác chuẩn bị huấn luyện chiến sĩ mới năm 2020 tại Trung đoàn 885 - Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh.