Tuổi trẻ công an

Tuổi trẻ Công an Đại Lộc xung kích, tình nguyện

CHÂU NỮ |

Phát huy tinh thần xung kích, tình nguyện, vì nhân dân phục vụ, tuổi trẻ Công an huyện Đại Lộc tham gia nhiều hoạt động vì cộng đồng, được Huyện đoàn Đại Lộc và lãnh đạo đơn vị đánh giá cao. Trong 3 năm liên tục (2017 - 2019), Chi đoàn đạt danh hiệu “đơn vị dẫn đầu” trong công tác đoàn và phong trào thanh niên của huyện.