vận chuyển hành khách

Tạm dừng vận chuyển hành khách tại 5 địa phương kể từ ngày 1.8

CÔNG TÚ |

(QNO) - Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh tại Quyết định số 2065/QĐ-UBND ngày 31.7.2020 về việc cách ly xã hội theo Chỉ thị số 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ để phòng chống dịch bệnh Covid-19 tại Điện Bàn, Đại Lộc, Duy Xuyên, Quế Sơn và Thăng Bình, Sở GTVT đã có thông báo tạm dừng hoạt động vận chuyển hành khách trên địa bàn 5 huyện, thị xã này.

Tạm dừng vận chuyển hành khách trên địa bàn Hội An

CÔNG TÚ |

(QNO) - Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh tại Quyết định số 2041/QĐ-UBND ngày 30.7.2020 về việc cách ly xã hội theo Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 31.3.2020 của Thủ tướng Chính phủ để phòng chống dịch bệnh Covid-19 tại TP.Hội An, ngay trong sáng nay 30.7, Sở GTVT đã có thông báo gửi các đơn vị yêu cầu thực hiện nghiêm nhiều nội dung.

Tạm dừng nhiều tuyến vận tải hành khách nội tỉnh và liên tỉnh

D.LỆ |

(QNO) - Ngày 30.3, Sở Giao thông vận tải có công văn yêu cầu tạm dừng nhiều tuyến vận tải hành khách nội tỉnh và liên tỉnh nhằm thực hiện nghiêm Chỉ thị 15 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường các biện pháp phòng chống dịch bệnh Covid-19.