văn học, nghệ thuật

Nâng cao nhận thức về vai trò của văn học, nghệ thuật trong sự phát triển của đất nước thời kỳ mới

P.H |

(QNO) - Sáng nay 28.9, tại Phú Quốc (Kiên Giang), Hội đồng Lý luận, phê bình văn học, nghệ thuật Trung ương phối hợp với Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức lớp tập huấn cho hơn 220 học viên thuộc đội ngũ quản lý văn học nghệ thuật, người hoạt động trong lĩnh vực báo chí, văn hóa, văn học nghệ thuật của 34 tỉnh thành miền Trung - Tây Nguyên và Nam Bộ.