vi phạm về đất đai

Xử lý nhiều dự án vi phạm về đất đai

TRẦN NGUYỄN |

UBND tỉnh quyết định thu hồi, hoặc đang xem xét giải quyết theo đúng trình tự pháp luật một số dự án vi phạm Luật Đất đai trong thời gian dài.

Tam Thăng tăng cường xử lý vi phạm về đất đai

XUÂN TRƯỜNG |

Thực hiện Chị thị 06/CT-UBND của UBND tỉnh về tăng cường quản lý đất đai, xây dựng tại vùng đông nam của tỉnh, UBND xã Tam Thăng (TP.Tam Kỳ) đang tiến hành các giải pháp kiên quyết xử lý những trường hợp tự ý chuyển mục đích sử dụng đất để xây dựng công trình, nhà ở.