viên chức giáo viên

Núi Thành đề nghị tăng biên chế giáo dục

TRÚC VĂN |

Thực hiện Công văn số 980/2020 của Sở GD-ĐT, huyện Núi Thành đã rà soát, thống kê tình hình đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên trên địa bàn. Theo đó, tính đến ngày 1.5.2020, tổng số cán bộ, giáo viên, nhân viên ngành GD-ĐT huyện là 1.589 người (chỉ tiêu UBND tỉnh giao là 1.766 người). Còn theo Đề án số 1298/2018 của UBND tỉnh đã được phê duyệt, tổng số biên chế cán bộ, giáo viên, nhân viên năm học 2020 - 2021 đối với Núi Thành là 1.774 biên chế.

Tây Giang tổ chức xét tuyển viên chức giáo viên

THÁI BÌNH |

UBND huyện Tây Giang vừa thông báo tổ chức xét tuyển viên chức giáo viên tại các cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông công lập đối với sinh viên cử tuyển huyện Tây Giang năm 2020.

Điều chỉnh chỉ tiêu tuyển viên chức giáo viên của TP.Hội An

CHÂU NỮ |

(QNO) - Trên cơ sở đề nghị của UBND TP.Hội An và Sở Nội vụ, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định 1325/QĐ-UBND điều chỉnh, bổ sung chỉ tiêu tuyển dụng viên chức giáo viên tại các cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông công lập năm 2020 của TP.Hội An tại Quyết định số 486/QĐ-UBND ngày 25.2.2020 của UBND tỉnh.

Phú Ninh xét tuyển 32 chỉ tiêu viên chức giáo viên

CHÂU NỮ |

(QNO) - UBND huyện Phú Ninh vừa thông báo tuyển dụng viên chức giáo viên tại các cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông công lập năm 2020 với 32 chỉ tiêu.