Viện Kiểm sát nhân dân Núi Thành

Đại hội điểm Chi bộ Viện Kiểm sát nhân dân huyện Núi Thành

VĂN PHIN |

(QNO) - Chiều 11.3, Chi bộ Viện Kiểm sát nhân dân huyện Núi Thành tổ chức Đại hội lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Đây là đại hội điểm đầu tiên của khối chi bộ, đảng bộ cơ quan trực thuộc Huyện ủy Núi Thành.