Việt kiều

Nâng cao vai trò công tác người Việt Nam ở nước ngoài

TÂM ĐAN |

(QNO) - Chiều qua 22.2, UBND tỉnh tổ chức cuộc họp tổng kết công tác người Việt Nam ở nước ngoài năm 2020 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2021. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Văn Tân chủ trì.