VINIF

Trường Đại học Bách khoa Đà Nẵng được VINIF tài trợ dự án nghiên cứu khoa học

QUẾ LÂM |

(QNO) - Quỹ đổi mới sáng tạo Vingroup (VINIF) vừa ký kết tài trợ dự án “Phân tích chuỗi dữ liệu lớn có tần suất cao trong công nghiệp sản xuất thông minh” của Trường Đại học Bách khoa Đà Nẵng.